Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Tabaksfabriek Mignot & de Block

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 14-09-2009 tot heden

ID
50597
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/50597

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

Voormalig tabaksfabriek "Mignot en de Block", in tweede kwart twintigste eeuw ondergebracht in de voormalige ververij en weverij "Van Den Heuvel" uit derde kwart negentiende eeuw. Bakstenen gebouw met gecementeerde voorgevel van negen traveeën en vier bouwlagen onder zaagdak.Aanduiding van

Is de vaststelling van

Tabaksfabriek Mignot & de Block

Regentiestraat 42-46 (Sint-Niklaas)
Tabaksfabriek, in het tweede kwart van de twintigste eeuw ondergebracht in de voormalige ververij en weverij Van Den Heuvel uit het derde kwart van de negentiende eeuw. Bakstenen gebouw met gecementeerde voorgevel van negen traveeën en vier bouwlagen onder zaagdak.