Beschermd monument

Het Klein Park met kasteel Felixhof

Beschermd monument van 09-06-2004 tot heden

ID
506
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/506

Besluiten

Het Klein Park
definitieve beschermingsbesluiten: 09-06-2004  ID: 4257

Beschrijving

De bescherming als monument betreft het Klein Park met kasteel Felixhof, of Hof ten Poele, de aangelegde dreef aan de Dreef(straat), de dreef aan Klein Park door het Ave Regina centrum en het bos ten noorden van het Ave Regina centrum.Waarden

Het Klein Park is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

Voor het eerst vermeld in 1580-1590 als 'hof ten Poele' en, op een korte onderbreking na, vanaf 1752 tot 1907 in het bezit van de familie de Spoelberch, heren van Lovenjoel, getuigt het Klein Park van een gangbare evolutie waarbij een relatief bescheiden dorpshoeve uitgroeide tot een riante 19de-eeuwse kasteelsite wat zich hier architecturaal vertaalt in een middelgrote vierkanthoeve in traditionele bak- en zandsteenstijl die in opeenvolgende fasen werd omgevormd tot een pittoresk, door hoektorens geflankeerd U-vormig kasteeltje met symmetrische ordonnantie van rechthoekige beluikte vensters en getrapte dakvensters, het geheel verfraaid met smeedijzeren sierankers, top- en nokbekroningen.
Door hun gemeenschappelijke voorgeschiedenis, evolutie en eigenaar is het Klein Park historisch niet los te koppelen van het nabijgelegen Groot Park (Ministrieel Beluit van 17.02.1994) waarbij de specifieke inplanting van beide parken in de Molenbeekvallei, aan weerszijden van een lengteas met tussenin de neogotische parochiekerk, bepalend is voor deze vrij zeldzame dorpsvorm.

historische waarde

in casu cultuurhistorische waarde:
Op het vlak van tuinkunst interessant voorbeeld van een rond 1810 in vroege landschappelijke stijl aangelegd, circa tien hectare groot park met tot vijvers opgestuwde beek, (verdwenen) boogbrug en cascade met waterspuwers dat vervolgens circa 1860 en circa 1890 in oostelijke richting verder wordt uitgebreid met belangrijke aanplantingen die nog steeds het grootste deel van het huidige bomenbestand vormen. Representatief voor de tweede aanlegfase is de 200 meter lange zichtas met flankerend, lusvormig ontsloten bosplantsoen, de domeinafbakening met bruine beuken, de bakstenen moestuinmuur, een belvedère- heuveltje met zomerlinden en een uitzonderlijk voorbeeld van een groentekelder met bakstenen tongewelf terwijl de dubbele rij zwarte walnotelaars langs de Dreefstraat de meest opmerkelijke toevoeging vormt van de derde en laatste fase.

wetenschappelijke waarde

Op dendrologisch vlak is het Klein Park vooral interessant omwille van de diverse oude en zeldzame bomen.


Aanduiding van

Is de bescherming van

Het Klein Park

Dreef 2, Klein Park 1 (Bierbeek)
Tot landhuis verbouwde vierkantshoeve van het voormalige Hof ten Poele, vermoedelijk voor het eerst aangepast omstreeks 1810 en bijkomend verbouwd in het vierde kwart van de 19de eeuw, omgeven door park van bijna 11 hectare in vroege landschappelijke stijl, met groentekelder en tot vijvers opgestuwde beek, voorzien van cascade met waterspuwers; belangrijke aanplantingen rond 1860; diverse oude en zeldzame bomen.

Is de omvattende bescherming van

Dreef

Dreef (Bierbeek)
De Dreef vormt een rechte verbinding tussen de Tiensesteenweg en het kasteel Felixhof in het zogenaamde Klein Park.


Kasteel Felixhof

Klein Park 1 (Bierbeek)
Het Felixhof is gegroeid uit het Hof ten Poele, een hoeve die tot landhuis werd omgevormd en zijn huidige benaming kreeg van de laatste telg van de Spoelberchgeneratie die het bewoonde.


Schuur

Dreef 2 (Bierbeek)
Op de hoek met Wonewei bleef een schuur bewaard die deel uitmaakte van het kasteeldomein van het Felixhof: ze werd kadastraal geregistreerd in 1864.