Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Hoekhuis

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van tot heden

ID
50601
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/50601

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

Nr. 22. Gewoon bakstenen hoekhuis uit XX A met winkelpui omlijst met geglazuurde tegels.Aanduiding van

Is de vaststelling van

Hoekhuis

Gewad 28 (Gent)
Bakstenen hoekhuis uit de eerste helft van de 20ste eeuw met winkelpui omlijst met geglazuurde tegels.