Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Hoeve

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 09-11-2011 tot heden

ID
50604
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/50604

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

Hoeve met voornamelijk 19de-eeuwse bestanddelen, met voorliggende boomgaard, door een meidoornhaag afgescheiden van de weg. In geschiedenis opklimmend tot het laatste kwart van de 18de eeuw.Aanduiding van

Is de vaststelling van

Hoeve

Kazandstraat 2 (Pittem)
Hoeve met voornamelijk 19de-eeuwse bestanddelen, met voorliggende boomgaard, door een meidoornhaag afgescheiden van de weg. In geschiedenis opklimmend tot het laatste kwart van de 18de eeuw.