Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Directeurswoning

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van tot heden

ID
50609
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/50609

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

Achterin gelegen, alleenstaande villa, bewoond door de geestelijke directeur van het zogenaamd "Instituut Anna Piers". Begraasde voortuin, afgesloten door een bakstenen muur op zandstenen sokkel; gietijzeren inrijhek.Aanduiding van

Is de vaststelling van

Directeurswoning

Kloosterstraat 39 (Beveren)
Achterin gelegen, alleenstaande villa, bewoond door de geestelijke directeur van het Instituut Anna Piers. Met gras begroeide voortuin, afgesloten door een bakstenen muur op zandstenen sokkel; gietijzeren inrijhek. Dubbelhuis van drie traveeën en twee bouwlagen onder schilddak uit eind 19de eeuw.