Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Burgerhuis

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 14-09-2009 tot heden

ID
50637
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/50637

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

Breedhuis met laat-gotische inslag, van drie traveeën en twee bouwlagen afgedekt met zadeldak (leien) met vorstkam en twee zijtrapgevels, gedateerd 1518 op geveltop van getrapt dakvenster. Verankerde lijstgevel met kalkzandstenen parement, hoogst waarschijnlijk reconstructie met nieuw bouwmateriaal van circa 1900.Aanduiding van

Is de vaststelling van

Burgerhuis

Waaistraat 5 (Gent)
Breedhuis met laat-gotische inslag, van drie traveeën en twee bouwlagen afgedekt met zadeldak (leien) met vorstkam en twee zijtrapgevels, gedateerd 1518 op geveltop van getrapt dakvenster. Verankerde lijstgevel met kalkzandstenen parement, hoogst waarschijnlijk reconstructie met nieuw bouwmateriaal van circa 1900.