Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Boerenarbeiderswoning

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van tot heden

ID
50651
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/50651

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

Eenlaagshuis van circa 1850, volgens de gegevens van het kadaster uitgebreid tegen de achtergevel in 1913.Aanduiding van

Is de vaststelling van

Boerenarbeiderswoning

Elsdreef 47 (Waregem)
Eenlaagshuis van circa 1850, volgens de gegevens van het kadaster uitgebreid tegen de achtergevel in 1913.