Beschermd monument

Parochiekerk Sint-Jozef

Beschermd monument van 05-03-2001 tot heden

ID: 5067   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/5067

Besluiten

Parochiekerk Sint-Jozef
definitieve beschermingsbesluiten: 05-03-2001  ID: 3670

Beschrijving

De parochiekerk Sint-Jozef te Putte, is beschermd als monument.Waarden

De Sint-Jozefkerk is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

in casu architectuurhistorische waarde: Neoromaanse dorpskerk van 1900-1902 naar ontwerp van provinciaal architect L. Blomme, gebouwd een tiental jaren na de oprichting van de parochie, lange tijd het streefdoel van het gehucht Peulis, eeuwenlang een grensgebied met eigen karakter op de uithoek van vier gemeenten.


Aanduiding van

Is de bescherming van

Parochiekerk Sint-Jozef

Peulisstraat zonder nummer (Putte)
Neoromaanse kruisbasiliek naar ontwerp van L. Blomme, opgericht in 1900-1902.