Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Rij stadswoningen

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 14-09-2009 tot heden

ID
50674
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/50674

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

Nrs. 23, 25, 27, 29, 31. Beeldbepalende rij diephuizen van twee à drie trav. en twee bouwl. onder zadeldaken met al of niet beschilderde en verankerd bakstenen trapgevels uit XVII of XVIII. Nr. 23 uit XVII-XVIII met neobarok zoldervenster, vermoedelijk i.pl.v. oorspronkelijk rondboogvenster; nr. 25 met aanpassingen o.m. in 1840 toevoegen van de doorlopende lekdrempel en later vernieuwen van hetAanduiding van

Is de vaststelling van

Rij stadswoningen

Sint-Amandsstraat 23-31 (Brugge)
Beeldbepalende rij diephuizen van twee à drie traveeën en twee bouwlagen onder zadeldaken met al of niet beschilderde en verankerd bakstenen trapgevels uit 17de of 18de eeuw.