Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Stadswoning De Lelie

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 14-09-2009 tot heden

ID
50676
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/50676

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

Beschilderd gebouw van bak- en zandsteen, van drie traveeën, twee bouwlagen met zadeldak (pannen), op cartouche gedateerd 1697.Aanduiding van

Is de vaststelling van

Stadswoning De Lelie

Steendam 89 (Gent)
Beschilderd gebouw van bak- en zandsteen, van drie traveeën, twee bouwlagen met zadeldak (pannen), op cartouche gedateerd 1697.