Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Hotel Claeys-De Cock

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 14-09-2009 tot heden

ID
50685
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/50685

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

Zo genaamde "Hotel Claeys-De Cock". Herenhuis van vijf traveeën en drie bouwlagen afgedekt met schilddak (pannen), huidige gevel 1828 te dateren met behoud van poort van 1827 naar ontwerp van J.B. Van de Cappelle.Aanduiding van

Is de vaststelling van

Hotel Claeys-De Cock

Nederkouter 124 (Gent)
Zo genaamde "Hotel Claeys-De Cock". Herenhuis van vijf traveeën en drie bouwlagen afgedekt met schilddak (pannen), huidige gevel 1828 te dateren met behoud van poort van 1827 naar ontwerp van J.B. Van de Cappelle.