Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Kruiswegstatie De Kruisafneming

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 14-09-2009 tot heden

ID
50687
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/50687

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

Enige restant van de oorspronkelijk 20-delige kruisweg uit 1624. Ingewerkt in de gevel van een winkelpand.Aanduiding van

Is de vaststelling van

Kruiswegstatie De Kruisafneming

Stationsstraat 22 (Ardooie)
Enige restant van de oorspronkelijk 20-delige kruisweg uit 1624. Ingewerkt in de gevel van een winkelpand.