Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Herentmolen

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 14-09-2009 tot heden

ID: 50690   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/50690

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

Herentmolen met molenerf, nieuw molenaarshuis, maalderij, Kleine Herentmolen en miniatuurmolen, gelegen in de wijk Marialoop. Nog in werking zijnde molen, beschermd als monument bij B.S.G. van 14/04/1944, bekrachtigd bij R.B. van 9/02/1946 en opgenomen als puntrelict in de Landschapsatlas.Aanduiding van

Is de vaststelling van

Molensite Herentmolen

Gentstraat 307 (Meulebeke)
De Herentmolen is een unieke standaardmolen op torenkot. De als korenmolen fungerende molen is momenteel immers de enige nog overeind staande torenkotmolen met een vliegende galerij. De nog operationele molen vormt samen met een mechanische maalderij en een nieuw molenaarshuis de in de wijk Marialoop gelegen molensite Herentmolen. In de voorbije decennia werd deze site nog met een Kleine Herentmolen en een miniatuurmolen uitgebreid.