Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Herentmolen

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 14-09-2009 tot heden

ID
50690
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/50690

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

Herentmolen met molenerf, nieuw molenaarshuis, maalderij, Kleine Herentmolen en miniatuurmolen, gelegen in de wijk Marialoop. Nog in werking zijnde molen, beschermd als monument bij B.S.G. van 14/04/1944, bekrachtigd bij R.B. van 9/02/1946 en opgenomen als puntrelict in de Landschapsatlas.Aanduiding van

Is de vaststelling van

Site Herentmolen

Gentstraat 307, zonder nummer (Meulebeke)
De Herentmolen is een unieke standaardmolen op torenkot, opgericht in de vroege jaren 1920 door molenbouwer Jules Caen na vernieling van de oudere molen en heropgebouwd in 1956. De als korenmolen fungerende molen is momenteel de enige nog overeind staande torenkotmolen met een vliegende galerij. De nog operationele molen vormt samen met een mechanische maalderij en een nieuw molenaarshuis de in de wijk Marialoop gelegen molensite Herentmolen. In de voorbije decennia werd deze site nog met een Kleine Herentmolen en een miniatuurmolen uitgebreid.