Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Tweegezinswoning in neotraditionele stijl

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 14-09-2009 tot heden

ID
50693
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/50693

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

Ruim hoekhuis, tweegezinswoning, gelegen aan de brug over een resterend gedeelte van de Burgschelde en het Levietenstraatje, opgetrokken in het kader van de heropbouw na de Eerste Wereldoorlog in neotraditionele stijl in 1919, naar ontwerp van A. Vossaert.Aanduiding van

Is de vaststelling van

Tweegezinswoning in neotraditionele stijl

Burg 1-3 (Oudenaarde)
Ruim hoekhuis, tweegezinswoning, gelegen aan de brug over een resterend gedeelte van de Burgschelde en het Levietenstraatje, opgetrokken in het kader van de heropbouw na de Eerste Wereldoorlog in neotraditionele stijl in 1919, naar ontwerp van A. Vossaert. Bakstenen bouw met verwerking van zandsteen, twee bouwlagen hoog onder zadeldak gevat tussen zijtrapgevels.