Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Arbeiderswoningen naar ontwerp van A. Van Coillie

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 14-09-2009 tot heden

ID
50694
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/50694

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

Nrs. 23-27, 31-35. Eenheidsbebouwing, in oorsprong acht rijhuizen met winkel in het hoekpand, n.o.v. A. Van Coillie (Roeselare) van 1927 i.o.v. de Samenwerkende Bouwmaatschappij "De Mandel". Enkelhuizen van twee trav. en twee bouwl. onder zadeldak (n // straat, mechanische pannen); doorlopende lijstgevel tot hoekgebouw 's Gravenstraat 1. Rode baksteenbouw op gecementeerde plint. Rechth. venstersAanduiding van

Is de vaststelling van

Eenheidsbebouwing naar ontwerp van Alfons Van Coillie

Jozef De Meesterstraat 23-27, 31-35 (Roeselare)
Eenheidsbebouwing, rijhuizen met winkel in het hoekpand, naar ontwerp van Alfons Van Coillie (Roeselare) van 1927 in opdracht van de Samenwerkende Bouwmaatschappij "De Mandel".