Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Pachthoeve

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van tot heden

ID
50732
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/50732

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

Voorheen omgrachte pachthoeve gelegen op het gehucht Gransvelde, bestaande uit losse bestanddelen, waaronder een boerenhuis met 17de- of 18de-eeuwse kern en 20ste-eeuwse landgebouwen.Aanduiding van

Is de vaststelling van

Hoeve met losse bestanddelen

Zavelstraat 2 (Wetteren)
Voorheen omgrachte pachthoeve, bestaande uit losse bestanddelen, waaronder een boerenwoning met 17de- of 18de-eeuwse kern en 20ste-eeuwse landgebouwen. De kleine tegen de westelijke walgracht aangebouwde stal werd vóór 1950 afgebroken en iets meer naar het oosten op groter grondplan herbouwd. De oude walgrachten zijn heden grotendeels gedempt, aan linkerzijde bleef een restant bewaard.