Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Parochiekerk Sint-Martinus

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van tot heden

ID
50739
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/50739

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

Neoclassicistische hallekerk op een hoogte gelegen met deels bewaard kerkhof en omringende kerkhofmuur, opgetrokken in 1834 naar ontwerp van architect Johan Beeckman, dwars op de voormalige georiënteerde kerk uit de 14de tot de 16de eeuw die in 1827 gedeeltelijk werd gesloopt. Ten noordwesten, twee hekpijlers met siervaas en trap.Aanduiding van

Is de vaststelling van

Parochiekerk Sint-Martinus

Erpedorp zonder nummer (Erpe-Mere)
Neoclassicistische hallenkerk op een hoogte gelegen met deels bewaard kerkhof en omringende kerkhofmuur, opgetrokken in 1834 naar ontwerp van architect Johan Beeckman, dwars op de voormalige georiënteerde kerk uit de 14de tot de 16de eeuw die in 1827 gedeeltelijk werd gesloopt. Sacristieën van 1863 nar ontwerp van architect J.B. Goeminne. Ten noordwesten, twee hekpijlers met siervaas en trap.