Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Villa Paula

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 14-09-2009 tot heden

ID
50750
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/50750

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

Dubbelhuis op hoek bij de Molendreef; drie traveeën en tweeënhalve bouwlaag op verhoogde begane grond onder schildak, eerste-tweede kwart 20ste eeuw.Aanduiding van

Is de vaststelling van

Villa Paula

Wenduinesteenweg 54 (De Haan)
Dubbelhuis op hoek bij de Molendreef; drie traveeën en tweeënhalve bouwlaag op verhoogde begane grond onder schildak, eerste-tweede kwart 20ste eeuw.