Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Burgerhuis

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 14-09-2009 tot heden

ID
50777
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/50777

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

* Prinsenlaan nr. 2. Art-decogetint burgerhuis, opgetrokken volgens kadaster ca. 1929 door toenmalige eigenaar C. Smalle. Deel van interbellumensemble nrs. 2-11 en 13-45, beschermd als monument bij M.B. van 26/05/2005.Deels verhard voortuintje met lage gecementeerde ommuring; dubbel ijzeren toegangshek. Enkelhuis van drie bouwlagen en twee ongelijke traveeën onder mansardedak (leien/mechanAanduiding van

Is de vaststelling van

Burgerhuis

Prinsenlaan 2 (Oostende)
* Prinsenlaan nr. 2. Art-decogetint burgerhuis, opgetrokken volgens kadaster ca. 1929 door toenmalige eigenaar C. Smalle. Deel van interbellumensemble nrs. 2-11 en 13-45, beschermd als monument bij M.B. van 26/05/2005.Deels verhard voortuintje met lage gecementeerde ommuring; dubbel ijzeren toegangshek. Enkelhuis van drie bouwlagen en twee ongelijke traveeën onder mansardedak (leien/mechan