Beschermd monument

Parochiekerk Onze-Lieve-Vrouw Geboorte

Beschermd monument van 27-05-1971 tot heden
ID: 5079   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/5079

Besluiten

Parochiekerk Onze-Lieve-Vrouw-Geboorte
definitieve beschermingsbesluiten: 27-05-1971  ID: 581

Beschrijving

De Onze-Lieve-Vrouwekerk te Hoevenen, is beschermd als monument.


Waarden

De kerk te Hoeveven is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

-

artistieke waarde

-


Aanduiding van

Is de bescherming van

Parochiekerk Onze-Lieve-Vrouw Geboorte

Kerkstraat zonder nummer (Stabroek)
Pseudo-basiliek uit de 15de eeuw met kern uit de 13de eeuw. In de 18de eeuw werd het rococo tongewelf aangebracht en het hoofdaltaar aangekocht. De kerk werd in 1972 gesloten en ontwijd.