Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Hoeve

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 14-09-2009 tot heden

ID
50797
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/50797

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

Nr. 56. Hoevetje in de wederopbouwtrant van de eigendommen Iweins cf. o.m. typerende bedaking met overstekende randen en windborden; teruggaand op de regionale hoevebouw.Aanduiding van

Is de vaststelling van

Hoeve

Roeselarestraat 56 (Zonnebeke)
Hoevetje in de wederopbouwtrant van de eigendommen Iweins zie onder meer typerende bedaking met overstekende randen en windborden; teruggaand op de regionale hoevebouw.