Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Boerenburgerhuis

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 14-09-2009 tot heden

ID
50799
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/50799

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

Boerenburgerhuis ingeplant achterin ruime omsloten voortuin. Bakstenen afsluitingsmuur aan de straatkant midden onderbroken voor breed ijzeren toegangshek tussen bakstenen pijlers.Aanduiding van

Is de vaststelling van

Boerenburgerhuis en bijgebouwen

Natendries 41 (Oudenaarde)
Boerenburgerhuis ingeplant achterin ruime omsloten voortuin. Bakstenen afsluitingsmuur aan de straatkant midden onderbroken voor breed ijzeren toegangshek tussen bakstenen pijlers. Dubbelhuis van vijf traveeën en twee bouwlagen, uit het derde kwart van de 19de eeuw. Rechts, zijdelings aan de straat palend lang L-vormig aansluitend bijgebouw met stallen, schuur en wagenhuis, uit het derde kwart van de 19de eeuw.