Burgerhuis in second-empirestijl

Beschermd monument van 17-07-1981 tot heden

Locatie

Provincie Antwerpen
Gemeente Antwerpen
Deelgemeente Antwerpen
Straat Korte Koepoortstraat
Locatie Korte Koepoortstraat 2 (Antwerpen)

Administratieve gegevens

Andere nummers
  • 4.01/11002/273.1
  • OA000904

Is de (gedeeltelijke) bescherming van

Winkelhuis in Louis-Philippestijl

Korte Koepoortstraat 2, Antwerpen (Antwerpen)

Winkelhuis in Louis-Philippestijl op de hoek van Korte Koepoortstraat en Oude Beurs, volgens de bouwaanvraag uit 1860 opgetrokken in opdracht van F. De Keyser.

Beknopte karakterisering

Beschrijving

Het hoekhuis in second-empirestijl te Antwerpen, is beschermd als monument.

Het beschermingsdossier motiveert de bescherming als volgt:
De historische en artistieke waarde van het pand wordt gevormd doordat het een prachtig voorbeeld is van een second-empirewoning gebouwd in 1860 en voorzien van een opvallend rijke decoratie – op de winkelpui na volledig intact bewaard.

  • Onroerend Erfgoed Antwerpen, Beschermingsdossier DA000535, 118 monumenten (S.N., 1981).

Waarden

Het hoekhuis is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

artistieke waarde

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.