Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Burgerhuis

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 14-09-2009 tot heden

ID: 50856   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/50856

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

Kleine, neoclassicistisch getinte burgerwoning van het einde van de 19de eeuw.Aanduiding van

Is de vaststelling van

Burgerhuis

Peter De Coninckstraat 5 (Harelbeke)
Kleine, neoclassicistisch getinte burgerwoning van het einde van de 19de eeuw.