Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Burgerhuis Huize Lentelust

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 14-09-2009 tot heden

ID
50871
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/50871

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

Burgerhuis met invloed van nieuwe zakelijkheid zogenaamd "HUIZE LENTELUST", opgetrokken volgens kadaster in 1933. Deel van interbellumensemble nummers 2-11 en 13-45, beschermd als monument bij M.B. van 26/05/2005.Aanduiding van

Is de vaststelling van

Burgerhuis Huize Lentelust

Prinsenlaan 39 (Oostende)
Burgerhuis met invloed van nieuwe zakelijkheid zogenaamd "HUIZE LENTELUST", opgetrokken volgens kadaster in 1933. Deel van interbellumensemble nummers 2-11 en 13-45, beschermd als monument bij M.B. van 26/05/2005.