Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Stedelijke begraafplaats

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 14-09-2009 tot heden

ID: 50893   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/50893

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

Stedelijke begraafplaats. Deels beschermd als monument bij ministerieel besluit van 30.04.2004.Aanduiding van

Is de vaststelling van

Stedelijke begraafplaats

Molenstraat zonder nummer (Eeklo)
Stedelijke begraafplaats. Deels beschermd als monument bij ministerieel besluit van 30.04.2004.