Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Ensemble van zeven burgerhuizen en katoenspinnerij en -weverij Van Temsche

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 14-09-2009 tot heden

ID: 50898   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/50898

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

Ensemble gevormd door zeven enkelhuizen van twee traveeën en twee bouwlagen (drie bouwlagen voor nummer 74) met mansardedak voorzien van dakkapellen; zadeldak voor nummers 68, 74, 80, volgens kadastergegevens van 1907. Achterin gelegen bedrijfsgebouwen (ontoegankelijk) circa 1920 ingenomen door de katoenspinnerij en -weverij Van Temsche.Aanduiding van

Is de vaststelling van

Ensemble van zeven burgerhuizen en katoenspinnerij en -weverij Van Temsche

Kunstenaarstraat 68-80 (Gent)
Ensemble gevormd door zeven enkelhuizen van twee traveeën en twee bouwlagen (drie bouwlagen voor nummer 74) met mansardedak voorzien van dakkapellen; zadeldak voor nummers 68, 74, 80, volgens kadastergegevens van 1907. Achterin gelegen bedrijfsgebouwen (ontoegankelijk) circa 1920 ingenomen door de katoenspinnerij en -weverij Van Temsche.