Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Ensemble van zeven burgerhuizen en katoenspinnerij en -weverij Van Temsche

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van tot heden

ID
50898
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/50898

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

Ensemble gevormd door zeven enkelhuizen van twee traveeën en twee bouwlagen (drie bouwlagen voor nummer 74) met mansardedak voorzien van dakkapellen; zadeldak voor nummers 68, 74, 80, volgens kadastergegevens van 1907. Achterin gelegen bedrijfsgebouwen (ontoegankelijk) circa 1920 ingenomen door de katoenspinnerij en -weverij Van Temsche.Aanduiding van

Is de omvattende vaststelling van

Ensemble van burgerhuizen

Kunstenaarstraat 68-80, 68A, 80A (Gent)
Ensemble gevormd door zeven enkelhuizen van twee traveeën en overwegend twee bouwlagen met mansardedak voorzien van dakkapellen of een zadeldak, volgens kadastergegevens van 1907. Tweekleurige bakstenen lijstgevel met neotraditionele inslag.