Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Dorpswoning In de rooden hoed

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 14-09-2009 tot heden

ID
50903
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/50903

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

Huis van vier traveeën en één bouwlaag onder geknikt zadeldak (blauw geglazuurde Vlaamse pannen) met twee houten dakkapellen, uit de tweede helft van de 19de eeuw.Aanduiding van

Is de vaststelling van

Dorpswoning In de rooden hoed

Vijfhoekstraat 2 (Poperinge)
Breedhuis van vier traveeën en één bouwlaag onder een geknikt zadeldak met twee houten dakkapellen, uit de tweede helft van de 19de eeuw.