Beschermd monument

Lillo-fort: kazematten

Beschermd monument van 15-04-1981 tot heden

ID: 5092   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/5092

Besluiten

Fort Lillo en geheel van Fort Lillo met veer en getijdehaventje
definitieve beschermingsbesluiten: 15-04-1981  ID: 1612

Beschrijving

De bescherming omvat de kazematten van het fort van Lillo.Waarden

De kazematten zijn beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

-


Aanduiding van

Is de gedeeltelijke bescherming van

Lillo-Fort

Lillo-fort zonder nummer (Antwerpen)
De militaire oorsprong van Lillo gaat terug tot de Tachtigjarige Oorlog toen, in 1578-1580 onder meer de tweelingforten Lillo en Liefkenshoek werden gebouwd in opdracht van Willem van Oranje.