Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Hoeve Goed 's Ridders

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van tot heden

ID
50922
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/50922

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

Voorheen zogenaamd "Goed ’s Ridders”, volgens landboek van 1760 een rechthoekige omgrachte hoeve met circulaire omwalde motte ten westen ervan, oorspronkelijk vermoedelijk één geheel vormend.Aanduiding van

Is de omvattende vaststelling van

Hoeve Goed 's Ridders

Pontstraat 64 (Deinze)
Grote hoeve met deels aangepast woonhuis ten noorden op grotendeels verhard erf. Toegangshek met vierkante pijlers met dekplaat, geflankeerd door schuine steunmuren en ijzeren hek ten zuiden. Woonhuis van zes traveeën onder zadeldak, mogelijk opklimmend tot de 18de eeuw.