Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Stadswoning, gedateerd 1680

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van tot heden

ID
50943
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/50943

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

Barok getint dubbelhuis van vier/drie traveeën en drie bouwlagen onder zadeldak (nok evenwijdig met de straat, Vlaamse pannen); één dakkapel. Opschrift 1680. Huidig uitzicht resultaat van 19de-eeuwse aanpassingen.Aanduiding van

Is de vaststelling van

Stadswoning, gedateerd 1680

Sint-Walburgastraat 16 (Brugge)
Barok getint dubbelhuis van vier/drie traveeën en drie bouwlagen onder zadeldak (nok evenwijdig met de straat, Vlaamse pannen); één dakkapel. Opschrift 1680. Huidig uitzicht resultaat van 19de-eeuwse aanpassingen.