Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Gekoppelde dorpswoningen

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 09-11-2011 tot heden

ID
50946
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/50946

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

Lage koppelwoning, twee dubbelhuizen en rechts een geïncorporeerde stalling, volgens kadastergegevens gebouwd circa 1932.Aanduiding van

Is de vaststelling van

Twee gekoppelde dorpswoningen

Veldegemsestraat 116-118 (Zedelgem)
Lage koppelwoning, twee dubbelhuizen en rechts een geïncorporeerde stalling, volgens kadastergegevens gebouwd circa 1932.