Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Neogotische pastorie

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 14-09-2009 tot heden

ID
50978
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/50978

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

Z.nr. Leegstaande neogotische pastorie ten Z. van de kerk en ten O. van de Krommegracht. Laag ommuurd voortuintje aansluitend bij voetpad rondom kerkhof. L., ommuurde tuin. Dubbelhuis van vijf trav. en twee bouwl. onder zadeldak (mechanische pannen), uit XX A. Gecementeerde baksteenbouw op nauwelij ks gemarkeerde plint met getraliede rechth. kelderopening. Geaccentueerde middentrav. uitlopend opAanduiding van

Is de vaststelling van

Neogotische pastorie

Kerkstraat 1 (Veurne)
Leegstaande neogotische pastorie ten zuiden van de kerk en ten oosten van de Krommegracht. Laag ommuurd voortuintje aansluitend bij voetpad rondom kerkhof. Links, ommuurde tuin.