Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Hoeve met losse bestanddelen

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 14-09-2009 tot heden

ID
50983
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/50983

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

19de-eeuwse hoeve waarvan boerenhuis en aanleunende stal afgebrand in 1911, waarna heropgebouwd, vermoedelijk op behouden fundamenten.



Aanduiding van

Is de vaststelling van

Hoeve met losse bestanddelen

Bellestraat 118 (Ieper)
19de-eeuwse hoeve waarvan boerenhuis en aanleunende stal afgebrand in 1911, waarna heropgebouwd, vermoedelijk op behouden fundamenten.