Watermolen Laarmolen

Beschermd monument van 13-02-1998 tot heden

Locatie

Provincie Antwerpen
Gemeente Hoogstraten
Deelgemeente Hoogstraten
Straat Molenstraat
Locatie Molenstraat 21 (Hoogstraten)

Administratieve gegevens

Andere nummers
  • 4.01/13014/123.1
  • OA002364

Is de (gedeeltelijke) bescherming van

Watermolen Laarmolen

Molenstraat 21, Hoogstraten (Antwerpen)

Restant van vroegere watermolen, type onderslagmolen, gelegen in waardevol agrarisch gebied ten oosten van de Zuid-Mark.

Beknopte karakterisering

Beschrijving

De watermolen genaamd 'Laarmolen' te Hoogstraten, is beschermd als monument.

Waarden

De watermolen genaamd 'Laarmolen' is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde, industrieel-archeologische waarde

Als waardevol 18de-, vroeg 19de-eeuws restant van een Kempense watermolen die reeds in de 13de eeuw en daarna nog herhaaldelijke malen in documenten wordt vermeld, voorbeeld van vakwerkbouw die waarschijnlijk rond of vanaf 1800 volledig werd 'versteend' en waarvan de stenen brug dateert van 1744; als voormalige banmolen behorend tot het eertijds belangrijke patrimonium van de heren van Hoogstraten; als belangrijke materiële getuige van een belangrijke lokale economische activiteit tijdens het Ancien régime.

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.