Beschermd monument

Watermolen Laarmolen

Beschermd monument van 13-02-1998 tot heden
ID: 5099   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/5099

Besluiten

Watermolen Laarmolen
definitieve beschermingsbesluiten: 13-02-1998  ID: 3277

Beschrijving

De watermolen genaamd 'Laarmolen' te Hoogstraten, is beschermd als monument. De bescherming beperkt zich tot de restanten die op moment van bescherming nog aanwezig waren: het deels bewaarde molengebouw, de keermuren, de brug voor wegverkeer en onderdelen van de sluis.


Waarden

De watermolen genaamd 'Laarmolen' is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

industrieel-archeologische waarde

Als waardevol 18de-, vroeg 19de-eeuws restant van een Kempense watermolen die reeds in de 13de eeuw en daarna nog herhaaldelijke malen in documenten wordt vermeld, voorbeeld van vakwerkbouw die waarschijnlijk rond of vanaf 1800 volledig werd 'versteend' en waarvan de stenen brug dateert van 1744; als voormalige banmolen behorend tot het eertijds belangrijke patrimonium van de heren van Hoogstraten; als belangrijke materiële getuige van een belangrijke lokale economische activiteit tijdens het Ancien régime.

historische waarde

Als waardevol 18de-, vroeg 19de-eeuws restant van een Kempense watermolen die reeds in de 13de eeuw en daarna nog herhaaldelijke malen in documenten wordt vermeld, voorbeeld van vakwerkbouw die waarschijnlijk rond of vanaf 1800 volledig werd 'versteend' en waarvan de stenen brug dateert van 1744; als voormalige banmolen behorend tot het eertijds belangrijke patrimonium van de heren van Hoogstraten; als belangrijke materiële getuige van een belangrijke lokale economische activiteit tijdens het Ancien régime.


Aanduiding van

Is de bescherming van

Watermolen Laarmolen

Molenstraat 21 (Hoogstraten)
Restant van vroegere watermolen, type onderslagmolen, gelegen in waardevol agrarisch gebied ten oosten van de Zuid-Mark.