Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Dorpswoning

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 14-09-2009 tot heden

ID
50991
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/50991

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

Huis van vijf traveeën onder meer één rechts gelegen koetspoorttravee en één bouwlaag onder lichtgebogen zadeldak (Vlaamse pannen); jaartal 1799 als ijzeren datering op trapezoïdale, geprofileerde sluitstenen van de getoogde muuropeningen.Aanduiding van

Is de vaststelling van

Dorpswoning

Vijfhoekstraat 18 (Poperinge)
Breedhuis van vijf traveeën en één bouwlaag onder een lichtgebogen zadeldak, uit 1799.