Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Gedenkzuil oorlogsslachtoffers

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 09-11-2011 tot heden

ID
50999
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/50999

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

Gelegen op de hoek van het kerkhof, ten westen van de kerk, op de hoek van de Kasteelstraat en Oostvleterendorp.Aanduiding van

Is de vaststelling van

Gedenkzuil oorlogsslachtoffers

Oostvleterendorp zonder nummer (Vleteren)
Gelegen op de hoek van het kerkhof, ten westen van de kerk, op de hoek van de Kasteelstraat en Oostvleterendorp.