Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Dorpswoning

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 14-09-2009 tot heden

ID: 51003   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/51003

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

Voormalige tweewoonst uit het derde kwart van de 19de eeuw, gelegen bij de Potteriehoek.Aanduiding van

Is de vaststelling van

Dorpswoning

Hazenstraat 2 (Harelbeke)
Voormalige tweewoonst uit het derde kwart van de 19de eeuw, gelegen bij de Potteriehoek.