Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Dorpswoning

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 14-09-2009 tot heden

ID
51003
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/51003

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

Voormalige tweewoonst uit het derde kwart van de 19de eeuw, gelegen bij de Potteriehoek.Aanduiding van

Is de vaststelling van

Dorpswoning

Hazenstraat 2 (Harelbeke)
Voormalige tweewoonst uit het derde kwart van de 19de eeuw, gelegen bij de Potteriehoek. Later omgevormd tot één woning. Eénlaagse woning van vijf traveeën voorafgegaan door gekasseid voorland. Achterliggend erf links van de straat afgesloten door een smeedijzeren hek tussen bakstenen pijlers (rondboognis met heiligenbeeld in rechterpijler).