Beschermd cultuurhistorisch landschap

Parochiekerk Onze-Lieve-Vrouw Geboorte met omgeving

Beschermd cultuurhistorisch landschap van 05-01-1973 tot heden
ID: 5101   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/5101

Besluiten

Parochiekerk Onze-Lieve-Vrouw-Geboorte: omgeving
definitieve beschermingsbesluiten: 05-01-1973  ID: 621

Beschrijving

Dit landschap omvat de Onze-Lieve-Vrouwekerk met haar onmiddellijke omgeving.Waarden

De omgeving van de oude Onze-Lieve-Vrouwkerk te Hoevenen is beschermd als landschap omwille van het algemeen belang gevormd door de:

esthetische waarde

-


Aanduiding van

Is de omvattende bescherming van

Parochiekerk Onze-Lieve-Vrouw Geboorte

Kerkstraat zonder nummer (Stabroek)
Pseudo-basiliek uit de 15de eeuw met kern uit de 13de eeuw. In de 18de eeuw werd het rococo tongewelf aangebracht en het hoofdaltaar aangekocht. De kerk werd in 1972 gesloten en ontwijd.