Beschermd cultuurhistorisch landschap

Parochiekerk Onze-Lieve-Vrouw Geboorte met omgeving

Beschermd cultuurhistorisch landschap van 05-01-1973 tot heden

ID
5101
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/5101

Besluiten

Parochiekerk Onze-Lieve-Vrouw-Geboorte: omgeving
definitieve beschermingsbesluiten: 05-01-1973  ID: 621

Beschrijving

Dit landschap omvat de Onze-Lieve-Vrouwekerk met haar onmiddellijke omgeving.Waarden

De omgeving van de oude Onze-Lieve-Vrouwkerk te Hoevenen is beschermd als landschap omwille van het algemeen belang gevormd door de:

esthetische waarde

-


Aanduiding van

Is de omvattende bescherming van

Parochiekerk Onze-Lieve-Vrouw Geboorte

Kerkstraat zonder nummer (Stabroek)
Pseudo-basiliek uit de 15de eeuw met kern uit de 13de eeuw. In de 18de eeuw werd het rococo tongewelf aangebracht en het hoofdaltaar aangekocht. De kerk werd in 1972 gesloten en ontwijd.

Is de gedeeltelijke bescherming van

De Polder van Stabroek met overgangszone naar de Noorderkempen

Ekeren (Antwerpen), Kapellen (Kapellen), Hoevenen, Stabroek (Stabroek)
Het oostelijk deel van het landschap ligt in de zone waar de vruchtbare kleiïge poldergrond zich mengt met het zand van de Kempen. Van oudsher was het grondgebied van Kapellen iets hoger gelegen dan het omliggend land, dat vòòr het aanleggen van de polderdijken meermaals onder water liep. Mensen gingen zich uiteraard vestigen op deze hoger gelegen plaatsen, oa. langs de weg die Antwerpen met Bergen-Op-Zoom verbindt. Dit landschap dat dus op een hellend overgangsgebied gelegen is met deels zandgrond maar destijds ook deels veengrondgronden, maakt deel uit van het vanaf ongeveer 1250 voor landbouw ontgonnen gebied Hoevenen, Kapellen, Stabroek, Eertbrand en Putte. Het is het grootste aaneengesloten gebied dat ingericht werd volgens het systeem van de regelmatige hoevenstrokenverkavelingen.