Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Eenheidsbebouwing van vijf stadswoningen

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van tot heden

ID
51027
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/51027

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

Nrs. 9-17. Eenheidsbebouwing van vijf enkelhuizen vlg. repeterend schema; telkens twee trav. en één bouwl. onder zadeldak (n // straat, Vlaamse pannen), uit XVII (fig. 318). Nr. 9 ondergaat in 1970 consoliderende "Kunstige Herstelling" n.o.v. architect J. Janssens (Brugge). Huidig uitzicht van nr. 13 resultaat van consoliderende "Kunstige Herstelling" in 1990 n.o.v. architect J. Waes (BrugAanduiding van

Is de vaststelling van

Eenheidsbebouwing van stadswoningen

Peperstraat 11-17, 5A (Brugge)
Eenheidsbebouwing volgens repeterend schema; telkens twee traveeën en één bouwlaag onder zadeldak (nok parallel aan de straat, Vlaamse pannen), uit de 17de eeuw.