Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Eenheidsbebouwing van vijf stadswoningen

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 14-09-2009 tot heden
ID: 51027   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/51027

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

Nrs. 9-17. Eenheidsbebouwing van vijf enkelhuizen vlg. repeterend schema; telkens twee trav. en één bouwl. onder zadeldak (n // straat, Vlaamse pannen), uit XVII (fig. 318). Nr. 9 ondergaat in 1970 consoliderende "Kunstige Herstelling" n.o.v. architect J. Janssens (Brugge). Huidig uitzicht van nr. 13 resultaat van consoliderende "Kunstige Herstelling" in 1990 n.o.v. architect J. Waes (BrugWaarden


Aanduiding van

Is de vaststelling van

Eenheidsbebouwing van stadswoningen

Peperstraat 5A, 11, 13, 15, 17 (Brugge)
Eenheidsbebouwing volgens repeterend schema; telkens twee traveeën en één bouwlaag onder zadeldak (nok parallel aan de straat, Vlaamse pannen), uit de 17de eeuw.