Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Parochiekerk Sint-Pieters

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 14-09-2009 tot heden

ID
51068
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/51068

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

Georiënteerde kruiskerk, gelegen in her centrum van het dorp. De romaanse bidplaats die reeds voor 964 de rang van parochiekerk had verworven, werd circa 1364 vervangen door een gotische kruiskerk met vieringtoren. Het koor wordt in 1560 vervangen door het huidige, ruimere; het is iets breder dan het kerkschip en heeft een noordwaartse afwijking.Aanduiding van

Is de vaststelling van

Parochiekerk Sint-Pieter

Koningin Astridplein zonder nummer (Kruibeke)
De romaanse bidplaats die reeds voor 964 de rang van parochiekerk had verworven, werd circa 1364 vervangen door een georiënteerde gotische kruiskerk met vieringtoren. De kerk kende door de eeuwen heen veel aanpassingen en verbouwingen.