Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Burgerhuis uit de jaren 1930

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 09-11-2011 tot heden

ID: 51106   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/51106

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

Met grijze tegels beklede lijstgevel en gebruik van een zwarte kleur voor de accentwerking.Aanduiding van

Is de vaststelling van

Burgerhuis uit de jaren 1930

Prinses Elisabethlaan 61 (Bredene)
Met grijze tegels beklede lijstgevel en gebruik van een zwarte kleur voor de accentwerking.