Beschermd monument

Kasteel Ravenhof: ingangspoort met brug

Beschermd monument van 06-07-1957 tot heden

ID
5112
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/5112

Besluiten

Domein Ravenhof: ingangspoort met brug
definitieve beschermingsbesluiten: 06-07-1957  ID: 383

Beschrijving

De bescherming omvat de ingangspoort met brug van het domein Ravenhof. In 1979 werd het volledige kasteel Ravenhof beschermd als monument en het kasteel samen met het park beschermd als dorpsgezicht.Waarden

De ingangspoort met brug van het domein Ravenhof te Stabroek is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

artistieke waarde

-

historische waarde

-


Aanduiding van

Is de gedeeltelijke bescherming van

Kasteel Ravenhof

Oud Broek 2 (Stabroek)
Rechthoekig kasteel uit het eerste kwart van de 19de en de 20ste eeuw, ingeplant in rechthoekig omgracht domein, gelegen in Moretusbos.