Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Hoeve met losse bestanddelen Ter Varent

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 14-09-2009 tot heden

ID: 51142   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/51142

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

Hoeve met losstaande bestanddelen. Volgens De Potter en Broeckaert een leen van de heerlijkheid van Vinderhoute zich uitstrekkend aan beide zijden van de kerk. Een recent aangebracht huisnaambord vermeldt het jaartal 1324 als eerste vermelding. Een gedeelte van de vroegere rechthoekige omwalling (zie Poppkaart) bleef bewaard.Aanduiding van

Is de vaststelling van

Hoeve Ter Varent

Moorstraat 7 (Deinze)
Hoeve met losstaande bestanddelen. Volgens De Potter en Broeckaert een leen van de heerlijkheid van Vinderhoute zich uitstrekkend aan beide zijden van de kerk. Een recent aangebracht huisnaambord vermeldt het jaartal 1324 als eerste vermelding. Een gedeelte van de vroegere rechthoekige omwalling (zie Poppkaart) bleef bewaard.