Vastgesteld bouwkundig erfgoed

19de-eeuwse hoeve, gedateerd 1869

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 14-09-2009 tot heden

ID
51152
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/51152

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

Kwadepoelstraat nr. 68. 19de-eeuwse hoeve, gedateerd 1869 cf. gevelsteen boven de deur van het woonhuis. Site aangegeven op de Atlas der Buurtwegen (ca.1846), bestaande uit twee volumes met L-vormige opstelling. Het primitief kadasterplan (ca. 1835) toont een gelijkaardige opstelling. Volgens de kadastrale gegevens worden in 1872 de verschillende volumes afgebroken en vervangen door drie nAanduiding van

Is de vaststelling van

Hoeve gedateerd 1869

Kwadepoelstraat 68 (Zwevegem)
19de-eeuwse hoeve, gedateerd 1869 zie gevelsteen boven de deur van het woonhuis. In 1871 afgebroken en vervangen door drie nieuwe losse bestanddelen met U-vormige opstelling. Bakstenen bestanddelen onder pannen zadeldaken gegroepeerd rondom gekiezeld erf gemarkeerd door ijzeren hek en vervallen ouder bakhuisje,