Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Villa

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van tot heden

ID
51165
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/51165

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

Villa gebouwd door André Reyntjens van de ertegenover gelegen maalderij (nummer 29) in 1938 naar ontwerp van H. Cuvelier (Ronse), zie bewaarde bouwplannen. Villa in art-decostijl, omringende tuin aan de straatzijde afgesloten door bakstenen muurtje in aangepaste stijl.Aanduiding van

Is de vaststelling van

Villa

Grote Herreweg 44 (Kluisbergen)
Villa gebouwd door André Reyntjens van de ertegenover gelegen maalderij in 1938 naar ontwerp van H. Cuvelier, zie bewaarde bouwplannen. Villa in art-decostijl, omringende tuin aan de straatzijde afgesloten door bakstenen muurtje in aangepaste stijl.