Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Villa

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 14-09-2009 tot heden

ID
51178
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/51178

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

Villa volgens bouwplan gebouwd in opdracht van de industrieel Jaak De Kimpe naar ontwerp van 1954 van architect Louis Van Wiele (Hamme).Aanduiding van

Is de vaststelling van

Villa

Damstraat 87 (Hamme)
Villa volgens bouwplan gebouwd in opdracht van de industrieel Jaak De Kimpe naar ontwerp van 1954 van architect Louis Van Wiele.