Beschermd stads- of dorpsgezicht, intrinsiek

Kasteel Ravenhof met omgeving

Beschermd stads- of dorpsgezicht, intrinsiek van 13-03-1979 tot heden

ID
5118
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/5118

Besluiten

Ravenhof en omgeving
definitieve beschermingsbesluiten: 13-03-1979  ID: 1247

Beschrijving

De bescherming omvat kasteel Ravenhof en zijn omgeving.Waarden

Het Ravenhof en omgeving te Stabroek is beschermd als dorpsgezicht omwille van het algemeen belang gevormd door de:

wetenschappelijke waarde

in casu natuurwetenschappelijke waarde


Aanduiding van

Is de bescherming van

Kasteel Ravenhof

Oud Broek 2 (Stabroek)
Rechthoekig kasteel uit het eerste kwart van de 19de en de 20ste eeuw, ingeplant in rechthoekig omgracht domein, gelegen in Moretusbos.