Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Gesloten hoeve

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 14-09-2009 tot heden

ID
51194
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/51194

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

Vrij grote gesloten bakstenen hoeve, zijdelings palend aan tot zandweg versmald gedeelte van de straat. Deels gewitte bakstenen gebouwen met idem aanleg als in de eerste helft van de 19de eeuw.Aanduiding van

Is de vaststelling van

Gesloten hoeve

Donkweg 5 (Brakel)
Vrij grote gesloten bakstenen hoeve, zijdelings palend aan tot zandweg versmald gedeelte van de straat. Deels gewitte bakstenen gebouwen met dezelfde aanleg als in de eerste helft van de 19de eeuw. Ten noorden, in kern oudere boerenwoning tenminste uit de tweede helft van de 18de eeuw.