Burgerhuis De Kroon

Beschermd monument van 02-12-2002 tot heden

Locatie

Provincie Antwerpen
Gemeente Hoogstraten
Deelgemeente Hoogstraten
Straat Vrijheid
Locatie Vrijheid 121 (Hoogstraten)
Alternatieve naam Burgerhuis Sint-Sebastiaen

Administratieve gegevens

Andere nummers
  • 4.01/13014/131.1
  • OA003181

Is de (gedeeltelijke) bescherming van

Burgerhuis De Kroon

Vrijheid 121, Hoogstraten (Antwerpen)

Burgerhuis De Kroon of ook Sint Sebastiaen heeft een oudere 17de-eeuwse kern en werd in de loop van de 18de en 20ste eeuw verfraaid.

Beknopte karakterisering

Beschrijving

Burgerhuis De Kroon of ook Sint Sebastiaen genaamd, te Hoogstraten, is beschermd als monument.

Waarden

Het huis 'de Kroon' modo 'Sint-Sebastiaen' is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

in casu architectuurhistorische waarde: Als een interessant voorbeeld van een 17de-eeuws dorpshuis, teruggaand op een ouder huis "de Kroon", reeds in 1455 vermeld. Als één van de oudst bewaarde kernen in het centrum van Hoogstraten, met bewaarde 17de-eeuwse structuur en algemene gevelordonnantie, in de 18de eeuw verfraaid met muurschilderingen en in het begin van de 20ste eeuw gerenoveerd. Fraaie en intact bewaarde geveluitwerking in neo-Lodewijk-XVI-stijl van circa 1920 met beeldbepalend karakter aan de hoofdstraat van de gemeente Hoogstraten. Bewaarde interieurelementen en -afwerking, daterend van de initiële, 17de-eeuwse bouwfase, en van de 18de en begin 20ste-eeuwse verfraaiingscampagnes.

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.