Beschermd monument

Burgerhuis De Kroon

Beschermd monument van 02-12-2002 tot heden
ID: 5123   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/5123

Besluiten

Geografisch pakket provincie Antwerpen
definitieve beschermingsbesluiten, schrappingsbesluiten: 02-12-2002  ID: 3976

Beschrijving

Burgerhuis De Kroon of ook Sint Sebastiaen genaamd, te Hoogstraten, is beschermd als monument.Waarden

Het huis 'de Kroon' modo 'Sint-Sebastiaen' is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

in casu architectuurhistorische waarde: Als een interessant voorbeeld van een 17de-eeuws dorpshuis, teruggaand op een ouder huis "de Kroon", reeds in 1455 vermeld. Als één van de oudst bewaarde kernen in het centrum van Hoogstraten, met bewaarde 17de-eeuwse structuur en algemene gevelordonnantie, in de 18de eeuw verfraaid met muurschilderingen en in het begin van de 20ste eeuw gerenoveerd. Fraaie en intact bewaarde geveluitwerking in neo-Lodewijk-XVI-stijl van circa 1920 met beeldbepalend karakter aan de hoofdstraat van de gemeente Hoogstraten. Bewaarde interieurelementen en -afwerking, daterend van de initiële, 17de-eeuwse bouwfase, en van de 18de en begin 20ste-eeuwse verfraaiingscampagnes.


Aanduiding van

Is de bescherming van

Burgerhuis De Kroon

Vrijheid 121 (Hoogstraten)
Burgerhuis De Kroon of ook Sint Sebastiaen heeft een oudere 17de-eeuwse kern en werd in de loop van de 18de en 20ste eeuw verfraaid.